Kort om dataens historie

Så lenge man kan tenke tilbake i tid så har vi mennesker funnet opp nye ting for å gjøre hverdagen lettere. En av de første kjente «maskinen» for å hjelpe oss innen matematikk ble oppfunnet i Asia for over 3000 år siden og er kjent i Norge som kulerammen som enda er å finne i butikkene.Spoler vi fremover et par tusen år, så var det Leonardo da Vinci den neste til å finne opp et nytt hjelpemiddel, på 1500-tallet så fant han opp en kalkulator, den først mekaniske maskinen som kunne hjelpe oss å utføre enkle matematiske oppgaver.Men det er først etter 1940 at utviklingen av elektroniske datamaskiner startet, i England så var det en gruppe som utviklet verdens første programmerbare datamaskin som skulle knekke de tyske krypterte kodene som ble brukt mellom de tyske hovedkvarterene.Det fortsatte i USA i 1943 da det amerikanske forsvaret startet byggingen av ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer) som var en stor maskin, både fysisk og i regnekapasitet, den ble fullført i 1946 og var i drift frem til 1955. Motivasjonen for å lage denne maskinen var å kunne gjøre store matematiske operasjoner for å forstå prosesser og fenomener i naturen. Det var denne maskinen som var utgangspunktet for utvikling av diverse kommersielle maskiner USA.I Norge så var det Thomas Hysing som i 1951 klarte å få penger nok til å bygge Norges aller første datamaskin, den stod ferdig i 1954 og fikk navnet Nusse.